KARIJERA

Poljoprivreda je najzdraviji, najkorisniji i najplemenitiji rad koji čovek može da obavlja Vimeksim nastavlja da raste i da se širi. Naše izuzetne performanse rezultat...

Mlinarska pšenica

Pšenica A – I klase Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet. Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje) Pesticidi, herbicidi, toksini...

Stočna pšenica

Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet. Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje). Pesticidi, herbicidi, toksini i teški metali u skladu...

Kukuruz

Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet. Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje). Pesticidi, herbicidi, toksini i teški metali u skladu...

Uljana repica

Pogodno za ekstrakciju ulja Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet Poreklo prema direktivi EU - “Directive 2009/28/EC” Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F...

Ječam

JEČAM ZA STOČNU ISHRANU Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet. Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje). Pesticidi, herbicidi, toksini i...

Soja

Pogodno za obradu. Stabilan/pouzdan/utrživ kvalitet. Poreklo: Ukrajina, Rusija, Srbija, EU. Paritet isporuke: CPT, FOB, CFR, C&F (rinfuz ili pakovanje). Pesticidi, herbicidi, toksini i teški...

Logistika

Vimeksim nudi širok spektar usluga sa dodatom vrednošću i po konkurentnim cenama, a takve usluge obuhvataju finansiranje, obradu, skladištenje i logistiku. Logistika, prevoz i...

Prevoz

Obezbeđujemo prevoz preko 1.000.000 tona robe Vimeksim organizuje prevoz na najekonomičniji način, koristeći kamione iz sopstvenog voznog parka i mrežu prevoznika partnera. U prevozu...

Scroll to top